Wskaźnik wodoprzepuszczalności w praktyce

Podczas badań geotechnicznych zachodzi czasem konieczność ustalenia, jak bardzo badany grunt stanowi zaporę dla wody. W większości przypadków grunt jednak wodę przepuszcza, mniej lub bardziej, w związku z tym w teorii mamy do czynienia z parametrem wodoprzepuszczalności (zwanym też inaczej wskaźnikiem filtracji) k10.

Wskaźnik wodoprzepuszczalności może być obliczony z analizy sitowej (granulometrycznej) gruntu. Służy do tego odpowiedni wzór, bazujący zwykle na parametrach typu d10. W zasadzie wzorów i sposobów na obliczenia wskaźnika jest wiele, możnaby wspomnieć chociażby o wzorze Hazena (często spotykanym w pracach laboratoryjnych na rzecz badań drogowych/mat.budowlanych).  Program, jaki od wielu lat rozwijam, który służy do analizy gruntu (Labor Tech 2 PRO) do tej pory został wzbogacony o następujące wzory:

  • wzór Hazena
  • amerykański współczynnik filtracji
  • wzór Slichtera
  • wzór Krügera
  • wzór na podstawie tablicy Beyera
  • wzór Seelheima

O ile kwestia obliczenia współczynnika filtracji jest ustalona, o tyle pozostaje kwestia jednostek. Dzisiejszy wpis został właśnie zainspirowany rozmową z jednym z Użytkowników programu Labor Tech 2 PRO. Użytkownik bowiem wspomniał mi o tym, iż w programie wyświetlane są wartości w postaci m/24h (metrów / dobę). Jest to standardowy , przyjęty w badaniach laboratoryjnych zapis.

lt2pro

Ale… no właśnie, klient mojego Klienta stwierdził, iż w wymaganiach chce zawrzeć inne jednostki, a mianowicie m/s. Co więcej, w specyfikacji związanej z badaniami jest zapis, iż wsp. wodoprzepuszczalności nie może być mniejszy niż 10-4 m/s.

No i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób poradzić sobie z tą sytuacją?

Tutaj mała dygresja – w programie jakiś czas temu (na życzenie innego klienta), wprowadziłem możliwość wyświetlania dwóch wartości w tabeli wyników obliczania współczynnika. W opcjach programu zaznaczało się kontrolkę „Współczynnik filtracji wyświetl w dwóch postaciach (również jako cm/s)” (znajdującą się w sekcji „Cechy i wnioski” po uruchomieniu podglądu). Tak więc program potrafi wyświetlać wartości zarówno jako m/24h jak i cm/s.

wspfiltracji1

Ale zawołacie pewnie – to i tak nas nie urządza, bo chcemy mieć m/s. Czy musimy tę wartość ręcznie przeliczać?

Oczywiście, że nie! Po to pisałem program, aby nie trzeba było ręcznie liczyć takich elementów!

Tak więc stwierdziłem, iż program trzeba zaktualizować o możliwość wyliczania współczynnika w jednostkach m/s.

Ale jak to zwykle bywa, nie lubię połowicznych rozwiązań – skoro program liczy w m/24h (a ew. może podawać i dane w cm/s), może po prostu dać możliwość przeliczania także dla innych jednostek (typu m/min lub m/h ?). Nie zwiększa to znacznie czasu modyfikacji w programie, za to zwiększa jego praktyczność. Tak więc odpowiednie procedury wprowadziłem do programu.

Ale w jaki sposób ustawić te jednostki w programie? Najpierw wywołujemy Edytor Wymagań (wybierając z menu lub wciskając klawisz F10). Następnie wybieramy zestaw wymagań, jaki chcemy zmodyfikować oraz dodajemy wsp. wodoprzepuszczalności (prawy przycisk menu „Przywróć wymóg -> współczynnik filtracji”).

edytorwymagank10

Następnie klikamy na niego dwukrotnie i zostanie pokazane okno edycji parametru. Teraz w kontrolce „jednostka/miano” wprowadzamy żądany typ jednostek (np. m/s) i przy okazji wprowadzamy wartość precyzji wyświetlania. O ile dla m/24h jest to jedno miejsce po przecinku, o tyle w przypadku m/s powinno to być więcej (sugerowałbym 5).

edytorwymagank102

Teraz możemy wprowadzić zakres – jeśli potrzebujemy sprawdzić wartość współczynnika w odniesieniu do specyfikacji (która z kolei wymaga minimalnej wartości parametru), w sekcji „Wymagania dla gruntu” wybieramy opcję „nie mniej niż” i wpisujemy 0,0001 (co jest odpowiednikiem 10-4). Teraz klikamy przycisk OK i wychodzimy z edytora (np. ESC).

Po wywołaniu obliczeń i przejściu do strony „Cechy” zobaczymy obliczony współczynnik wodoprzepuszczalności w odniesieniu do nowo-ustawionej jednostki – z jednoczesnym zakreśleniem, czy spełnia on wymagania specyfikacji czy nie.

wspfiltracji2

Voila! Zadanie wykonane.

W przypadku wybrania dwóch parametrów (tj. opcja, jaką wcześniej wspomniałem – wyświetlanie dodatkowo cm/s), uzyskamy informację w postaci podwójnej. Oczywiście zakres będzie sprawdzany zawsze wg pierwszej opcji, tj. zdefiniowanej w edytorze.

wskfiltracji3

Wersja programu, której obejmuje w/w zmiany to 1.98. Tradycyjnie, dla każdego posiadacza programu z opcją aktualizacji, przygotowanie zaktualizowanej wersji programu będzie dokonane bezpłatnie – po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez mail lub telefon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *