Sonda dynamiczna – liczymy w sposób uproszczony czy ścisły?

sonda-titWczoraj miałem zapytanie odnośnie programu Sonda Dynamiczna, a mianowicie program pomimo wprowadzonej tabeli danych nie pozwalał na wykonanie obliczeń. I pojawiło się pytanie: czemu tak się dzieje, skoro dane są wprowadzone? Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć bardziej szczegółowo; co prawda w instrukcji temat jest opisany, ale myślę, że nie zaszkodzi go odświeżyć.


Załóżmy, że dane wprowadzone w zakładce pomiaru są już wprowadzone, profil litologiczny również jest już wprowadzony. Pozostaje określenie normy:

Wybór normy

Wybór normy to istotna rzecz w przypadku aplikacji – pozwala na zastosowanie współczynników obliczeniowych oraz metod związanych z weryfikacją zgodności parametrów wg wybranych wytycznych.

sonda-normyProgram Sonda Dynamiczna umożliwia nam wybór spośród kilku opcji:

  • wg norm PL: PN-B-04452
  • wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, cz. 2
  • wg norm UE: PN-EN ISO 22476-2 / PN-EN 1997-2
  • wg parametrów zadanych przez użytkownika, wg wzoru: I[D]=A*log10(N)+B

sonda-trybyOpisywany na początku problem objawiał się w momencie, gdy aplikacja miała włączony tryb ścisły. W przypadku gdy aktywowany jest tryb uproszczony problemu nie będzie, ale też trudno zagwarantować, iż obliczenia przeprowadzono zgodnie z normą.

Natomiast dla trybu ścisłego pojawia się problem, bo program informuje, że nie ma wystarczających danych, ale tabela jest wypełniona, profil też, zatem co się dzieje?

Szczegółowy profil litologiczny

Aplikacja pozwala na uzupełnienie profilu dotyczącego charakterystyki warstw gruntu w sposób uproszczony i szczegółowy. W przypadku badanego przypadku profil wyglądał następująco:

sonda-profilJak widać, część danych nie została wypełniona i to właśnie brak tych danych spowodował informacje o braku możliwości przeprowadzania obliczeń.

sonda-e1Gdybyśmy chcieli wypełnić te dane, wciskamy przycisk edycji dla danej warstwy, gdzie należy uzupełnić następujące dane:

  • ogólny typ gruntu: piasek / pospółka / inny
  • współczynnik różnoziarnistości U: współczynnik ten może być obliczony na podstawie analizy sitowej (np. przy pomocy aplikacji Labor Tech 2 PRO)
  • współczynnik różnorodności CU
  • informacje czy grunt jest dobrze uziarniony

Oczywiście każda dana warstwa gruntu musiałaby być odrębnie przebadana, lub chociażby użytkownik musiałby mieć te informacje pozyskane np. z badań przeprowadzonych wcześniej dla badanego terenu.

Po co program wymaga wpisania tych danych?Czy nie można po prostu zastosować wzoru na liczenie stopnia zagęszczenia i tyle?

Dobre pytanie!

Przeanalizujmy przykład przy następujących założeniach:

  • Sonda lekka (DPL) model SD-10
  • obliczenia wg normy PN-B-04452 (w trybie ścisłym)

Zgodnie z normą, w takich przypadkach należy stosować wzór Id=0,429 * log10 (Nc) +0.071, gdzie Nc jest ilością uderzeń dla danej głębokości po korekcji (związanej z głębokością i rodzajem gruntu).

Jednakże norma wskazuje, iż w przypadku gruntów typu „piasek” (norma dopuszcza stosowanie wzoru dla piasków drobno-, średnio- oraz gruboziarnistych), wsp. różnoziarnistości powinien wynosić powyżej 3.

W momencie gdy aplikacja nie posiada takiej informacji dla danej warstwy gruntu, wówczas nie wiadomo, czy warstwa spełnia warunki, pozwalające na obliczenia wg normy PN-B. I pokazuje się stosowny komunikat.

Tryb uproszczony

Oczywiście, jeśli w danym przypadku nie ma informacji o uzyskaniu w/w parametrów, a wiadomo, iż trzeba wykonać obliczenia wg wybranej normy, można po prostu ustawić tryb uproszczony. Aplikacja wówczas nie wyświetli komunikatu o błędzie i przejdzie od razu do eleganckiego wydruku wykresu sondowania:

Fragment karty sondowania wykonanego sondą dynamiczną SD-10 i opracowanej w aplikacji SkyRaster Sonda Dynamiczna (do głębokości 4m)
Fragment karty sondowania wykonanego sondą dynamiczną SD-10 i opracowanej w aplikacji SkyRaster Sonda Dynamiczna (do głębokości 4m)

Informacje

geolabSonda Dynamiczna to opracowana w SkyRaster na przełomie 2012-2013 aplikacja, powstała w wyniku współpracy z warszawską firmą Geolab, sprzedającą od lat sprawdzony sprzęt związany z branżą laboratoryjną i geologiczną.

sonda-d
Sonda dynamiczna DPL SD-10
(C)`2012-2013 Geolab Paweł Szkurłat

Dla osób niebędących w temacie mały skrót: jest to aplikacja, która pozwala na uzyskanie informacji o stopniu zagęszczeniu gruntu, bazując na wynikach uzyskanych z pomiaru sondą dynamiczną (lekką, średnią lub ciężką), czyli sprzętem, który wbija się w badany grunt i zlicza ilość uderzeń potrzebnych do wbicia żerdzi sondy w ziemię.

Badania sondami przeprowadza się w celu uzyskania informacji o danym gruncie – jeśli np. stawiamy na nim jakąś konstrukcję lepiej się upewnić, czy grunt jest odpowiedni, czy też np. trzeba go dodatkowo dogęścić i ustabilizować.

Bardzo ciekawe podejście, przybliżające idee związane z badaniem można np. znaleźć na stronie Tajniki Geotechniki, znanej zapewne wszystkim studentom związanych z tematem badań geotechnicznych i geologicznych.

Program Sonda Dynamiczna w wersji demo można bezpłatnie pobrać z tej strony (7dniowy okres testowy).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *