Nowe funkcje aplikacji RaportyGPS

rgpsPrzed chwilą została udostępniona aktualizacja nowego, intuicyjnego programu dla geodetów do tworzenia raportów GPS\RTK. Najświeższa wersja 1.16 wnosi nie tylko ulepszenia zwiększające wygodę pracy, ale także również zmiany w zakresie importu plików – dostosowania w zakresie starszych formatów plików RW5 oraz JXL.

Pobieranie dostępne na stronie: http://raportygps.pl/pobierz


Interfejs programu przeszedł mały „face-lifting” 🙂

Nowy wygląd programu RaportyGPS w wersji 1.16
Nowy wygląd programu RaportyGPS w wersji 1.16

Punkty kontrolne

Nowe możliwości konfiguracji kolumn do raportów GNSS\RTK
Nowe możliwości konfiguracji kolumn do raportów GNSS\RTK

Wśród zmian jest np. możliwość zdefiniowania dowolnych oznaczeń punktów kontrolnych, stosowanych w kontrolerze do oznaczania punktów osnowy. Jedni geodeci stosują bowiem znaki tyldy (~), inni z kolei oznaczenie „OSN”.  W jednych przypadkach wymagane jest przeszukanie tablicy punktów pod kątem oznaczeń zawierających określone znaki, w innych trzeba szukać kod konkretnie dla zadanej wartości.

Dlatego też dodałem w sekcji Kolumny, nowe pole „Nazwa kodu dla osnowy”, w którym wpisujemy oznaczenie, jakie nadaliśmy w kontrolerze. Jeśli chcemy aby program szukał punktów kontrolnych ściśle pod kątem wpisanej wartości (wielkość liter nie ma znaczenia), zaznaczamy pole „Traktuj jako prefix” odznaczone. Jeśli natomiast mamy punkty kontrolne oznaczone np. tyldą, wówczas zaznaczamy pole „Traktuj jako prefix”, a w polu nazwa kodu wpisujemy znak tyldy.

Wciskając ENTER po wpisaniu kodu aplikacja automatycznie zaktualizuje pola u góry, wskazujące ile pktów kontrolnych i pikiet mamy. Można też wcisnąć przycisk Sprawdź  – który wyświetli te informacje w małym okienku.

Przykład:

Wygląd okna program po poprawnym zdefiniowaniu punktów osnowy
Wygląd okna program po poprawnym zdefiniowaniu punktów osnowy

rgps116-punkty-osnowy-3W nowej wersji wpisane dane będą zapamiętane, będzie można także szybciej wybrać wartości.  Klawisz ENTER wybrałem jako akceptujący dodanie danego elementu do historii wpisów w danym polu.

 

Zapamiętywanie pól i ułatwienia wpisywania

Użytkownicy programu zwrócili uwagę na fakt niezapisywania przez wersje 1.15 wybranego formatu, przez co trzeba było ręcznie wybierać format (w końcu program umożliwia obsługę trzech różnych opcji!).

rgps116-sprzet1-comboFunkcja taka została dodana do programu, ale chciałem to zrobić kompleksowo, zatem dodatkowe zmiany objęły zapamiętywanie szeregu wartości oraz zmianę pól na pola wybieralne (możliwe przywołanie historii wartości dla danego pola). Tak więc jeśli wpisujemy wartość i chcemy aby była zapamiętana (i wyświetlana na liście), po wpisaniu wciskamy klawisz ENTER. Podobne działanie powinno dać również wygenerowanie raportu – w tej chwili aplikacja zapisuje sobie również w/w pola.

Drugim ułatwieniem jest możliwość wywołania opcji predefiniowanych. Przykładowo dla sprzętu – jeśli mamy kilka różnych sprzętów, to kłopotliwe może być nawet wyszukiwanie na liście osobno sprzętu i jego numeru seryjnego.

Dlatego też wprowadziłem listę predefiniowaną. Najpierw wpisujemy sprzęt jaki chcemy dodać na listę. Następnie klikamy przycisk Opcje i wybieramy Dodaj bieżące pole….

rgps116-sprzet-predef1Po wyborze tej opcji z menu, zostanie wyświetlone okno z zatwierdzeniem nazwy (musi być unikalna w obrębie listy).

rgps116-sprzet-predef2Po akceptacji możemy kliknąć na przycisk Opcje, i zauważyć, iż opcja została dodana.

rgps116-sprzet-predef3Dzięki temu wybierając ją, pola zaznaczone na żółto od razu zostaną zmienione na wartości zapamiętane pod daną pozycją. To sprawi, iż wybór sprzętu będzie naprawdę szybki i nie będzie okazji do pomyłki w zakresie wpisania innego numeru seryjnego dla danego modelu GPS.

Podobną funkcjonalność opracowałem dla informacji o sesji pomiarowej – z tymże dobrałem tam inny kolor (dla odróżnienia) oraz cztery pola, które mogą być potrzebne w opisie. Zrezygnowałem natomiast  z możliwości wpisania do listy predefiniowanych takich pól jak data lub lokalizacja – bo te pola są wypełniane przez komputer i występuje bardzo mała szansa, aby trzeba je było specjalnie ręcznie ustawiać. Ew. jakby nawet taka potrzeba wystąpiła, to np. pole lokalizacje obecnie posiada możliwość zapamiętywania wyboru (ENTER), tak więc nie ma problemu z szybkim wyborem.

Nowe pola w raporcie.

Szablon generatora został również wzbogacony o nowe pola:

rgps116-polaPola zostały dodane do obu sekcji:

 • Wykonawca pomiaru – tutaj możemy wpisać siebie (dla geodetów będących na własnej DG), lub też pracownika
 • Numer roboty – tutaj można wpisać identyfikator wiążący raport z konkretnym operatem
 • Plik/model geoidy – w tym polu można wskazać, jaka geoida została użyta do ustalenia współrzędnych wysokościowych

Wybór katalogu docelowego

Jeden z użytkowników zauważył, iż fajnie by było, aby można wybierać miejsce, gdzie trafi plik z raportami. We wcześniejszych wersjach trafiał do katalogu \Robocze w programie.
Dodałem więc przycisk Wybierz katalog docelowy, który pozwala na szybko wybrać miejsce, gdzie zostanie zapisany raport.
Wygląda to tak:

rgps-zapis1Tak więc mamy do wyboru:

 • zapisać plik w tym samym katalogu, w którym mamy plik z danymi
 • zapisać plik w katalogu roboczym
 • zapisać plik w innym, wybranym katalogu – po wybraniu tej opcji wyskoczy okienko z pytaniem o ten katalog

Oczywiście w/w opcje będą zapamiętane i w przypadku następnego raportu nie będzie konieczności ponownego ustawiania tych pól. Dzięki temu nie jesteśmy ograniczeni do jednego konkretnego miejsca zapisu pliku HTML.

 

Zmiany w zakresie obsługi formatu SurvCE (RW5)

W zakresie formatu produkowanego przez aplikację firmy Carlson, mamy m.in:

  • poprawkę w zakresie liczenia wartości precyzji (mX,mY,mZ) – w starszej wersji mX=mY=HSIG, natomiast mZ=VSIG, co zmniejszało niepotrzebnie wartości dokładności (HSIG/VSIG jest zwykle wyższe niż osobne wartości mX/Y/Z). Obecnie wprowadzono poprawną procedurę liczenia tych wartości na podstawie macierzy kowariancji.
  • zmianę w zakresie obsługi punktów kontrolnych (aby funkcje wymienione w górnej części posta funkcjonowały jak należy)
  • obsługę starszego formatu RW5 – poprawkę w zakresie „chwytania” wartości typu DOP,ilość satelitów..itd. Otrzymując ostatnio od jednego geodety plik z RW5, zauważyłem, iż w tabeli nie wyświetlał wartości PDOP,HDOP,VDOP, ilości użytych satelitów. Ja akurat w poprzednich wersjach bazowałem na nowszej wersji pliku RW5, w którym dane te były zapisane bardziej szczegółowo – natomiast w starszej wersji linii z danymi w tej formie nie było i efekt był, jaki był. Teraz już raport opracowany na starszej wersji pliku nie powinien posiadać braków.
  • Poprawki w zakresie odczytu ASG – również bazując na innej wersji pliku RW5 zauważyłem niestandardowy sposób zapisu informacji o użytych w pomiarach serwisach NTRIP, co uniemożliwiało w starszej wersji, na niektórych formatach, odczyt nazwy usługi ASG. Teraz już powinno być OK.
  • Odczyt nazwy pliku geoidy – dzięki wprowadzeniu nowego pola Plik/model geoidy do raportu, informacje o użytej korekcji odnośnie wysokości znajdą się na raporcie.

Zmiany w zakresie obsługi formatu Trimble (JXL)

 • dodanie obsługi starszego formatu JXL – z aplikacji Surveyor, która trochę inaczej (mniej szczegółowo) zapisuje dane źródłowe GPS. Dzięki tej zmianie posiadacze Spectra Vision Epoch 35 mogą korzystać z generatora.
 • zmianę w zakresie obsługi punktów kontrolnych (aby funkcje wymienione w górnej części posta funkcjonowały jak należy)

Zmiany w zakresie obsługi formatu Landstar CHC

 • zmianę w zakresie obsługi punktów kontrolnych (aby funkcje wymienione w górnej części posta funkcjonowały jak należy)

Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą na lepsze i szersze wykorzystanie programu w codziennej robocie geodety 🙂

3 responses on “Nowe funkcje aplikacji RaportyGPS

 1. Janusz

  Myślałem, że generator będzie miał zaimplementowane w sobie kilka modeli geoidy i przed wygenerowaniem raportu w okienku będzie można wybrać według jakiej geoidy będzie liczył wysokości.
  Dlaczego generator tworzy raport z pliku csv a nie db.? Jak liczone są wektory?

 2. Marek Kupaj Post author

  Dziękuję za pierwszy komentarz 🙂

  Wysokości są pobierane bezpośrednio z danych – przy założeniu, że są już przeliczone wg konkretnej geoidy – przeliczeń wysokości wg geoidy jeszcze nie ma – w tym momencie jest tylko informacja o zastosowanej geoidzie podczas pomiaru (może ją wypełnić użytkownik – w przypadku CHC nie ma tych danych w pliku, w przypadku RW5 jest pobierana z pliku).

  Dla CHC – otrzymałem od użytkowników sygnał, aby generator wczytywał pliki CSV, więc dostosowałem program pod tym kątem. Jeśli będzie zainteresowanie mogę w przyszłości dodać opcję wczytywania *.db.

  Wektory (bazowe) nie są dodatkowo przeliczane – wg raportów do analizy, jakie otrzymałem nic nie powinno sę z nimi robić w zakresie przeliczeń. Podobnie wygląda kwestia w przypadku rezultatów prac innych generatorów. Jeśli jest w tym temacie coś dodatkowego to proszę o info, wówczas wprowadzę niezbędne zmiany.

  pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *