Jak szybko wyznaczyć wilgotność optymalną gruntu

proctorNowości, nowości, nowości.  Jak widać lipiec obfituje w premiery w SkyRaster. Tym razem modernizacja pod kątem laboratoriów starających się o akredytację w zakresie badań wilgotności optymalnej i wskaźnika zagęszczenia gruntu. Labor Tech 1 PRO bo to o tym programie jest mowa, w dniu dzisiejszym zadebiutował z nowymi modułami, umożliwiać użytkownikom sprawne wykonanie obliczeń oraz co ważniejsze: niepewności pomiarowych oraz szacowania powtarzalności i odtwarzalności pomiaru.

Jak zatem pracować na nowej wersji Labor Tech 1 PRO – część I

Najpierw należy zapewnić sobie odpowiednią próbkę pomiarową. Następnie wykonujemy badanie w oparciu o metodę Proctora i pozyskujemy dane do ustawienia w programie w zakładce wilgotności optymalnej.
wopt-1Powyższa tabela jest doskonale znana użytkownikom Labor Techa. Jednakże ostatnio napłynęły do mnie sygnały z GDDKiA (od użytkowników), iż przygotowując laboratoria do akredytacji należy wprowadzać min. 2 odczyty dla każdego pola, a także wyświetlać kolumnę uśredniania.

Z tego też względu wprowadziłem pole podwójne pola Wopt, które zaznaczone pozwoli na rozszerzenie tabeli i szybkie wpisywanie podwójnych wartości.

wopt-doubleW przypadku wpisania drugiej wartości pomiaru, aplikacja podświetli segment kolorem, wskazując, iż jest tam więcej niż 1 próbka.

wopt-double-2W jakim celu zrobiłem to podświetlenie?

Wróćmy z powrotem do starego układu (odznaczmy pole podwójne pola). Jak widać, kolor bardzo szybko pozwoli nam rozpoznać, które pole posiada niewypełnioną drugą wartość pomiaru dla danej wartości mierzonej.

wopt-singleJeśli zaznaczymy kursorem (np. wrócimy strzałkami, aby podświetlić pole, jakie wypełniliśmy), zobaczymy w oknie poniżej listę próbek.

wopt-3Czy możemy w takim przypadku w tym małym okienku dopisać np. trzecią wartość pomiaru?

Oczywiście, że tak! Czasem nawet trzeba – szczególnie w przypadku gdy odchylenie przekroczy 5%, wówczas kolejne wartości są niezbędne, aby móc przedstawić wynik, którego odchylenie będzie mieściło się w zadanym przedziale. Aby usprawnić wpisywanie podczas edycji w tym oknie wciskając klawisz / można szybko przeskoczyć do następnego pola w tabeli.

Jeśli jednak nie interesuje nas podwójne wpisywanie wartości, wówczas po przełączeniu się tabeli w tryb „pojedynczy” każda wpisywana tam wartość będzie traktowana jako pojedyncza próbka (jeśli mieliśmy dla danej wartości wpisane np. 2 pomiary, zostaną skasowane i zastąpione nową wartością). Ten efekt ma na celu ułatwienie wprowadzania danych przez osoby, którym niepotrzebne jest podwójna ilość danych na wydruku.

Wydruk, no właśnie, jak będzie on wyglądał? Dotychczasowo wyglądało to tak:

oznaczenie-old-1wopt-kontrola-wydruku-1Natomiast w obecnej wersji Labor Techa, użytkownik ma możliwość wybrania stron raportu – i tutaj pojawiły się nowe strony do wyboru. Dzięki strona z wynikami może prezentować również wartości uśrednione. Aby ułatwić rozpoznanie uznano: tabelę wartości podstawowych jako starszą tabelę oraz tabelę danych z uśrednianiem – nową tabelę, która prezentuje się następująco:

wopt-new-1Jak widać styl jest trochę „podrasowany”, lecz co ważniejsze – jest prezentacja kolumn uśrednianych oraz odchylenia standardowego danych. Opcja ta jest przydatna w przypadku gdy postawiliśmy na akredytację – bowiem w tym wypadku mechanizmy obliczeniowe muszą być w pewien sposób uregulowane i kontrolowane.

Tak natomiast będzie wyglądać dolna część wydruku:

wopt-new-1A tak wykres:

wykresJednak to nie wszystko, bowiem z punktu widzenia akredytacji ważne są rzeczy związane z ustaleniem niepewności pomiarowych, czyli szacunkowego sposobu ustalenia błędu wartości wyjściowych (obliczanych).

Zaznaczając opcję Wykaż niepewności pomiarowe :

niepewnosciuzyskujemy dostęp do następujących arkuszy:

1) podsumowania analizy niepewności:

analiza-12) szczegółowego wykazu składowych niepewności dla każdej z parowniczek:

oznaczenie-niepewnosciAplikacja prezentuje tutaj wartości na podstawie wzorów różniczkowych specyficznych dla określenia niepewności dla tego badania.  Zauważmy – że nie trzeba tutaj męczyć się z wprowadzaniem pojedynczych danych, jak to bywa w dedykowanych aplikacjach do liczenia niepewności. Całość dzieje się praktycznie automatycznie!

Finalnie, wyniki badań będą prezentowane na pierwszej stronie, pozwalając np. na przekazanie tej strony klientowi:

wyniki-woptJak więc widzimy – odpowiedni program i oszczędzamy czas swój lub swoich pracowników – co w efekcie przykłada się na wzrost wydajności!

Następny wpis: Powtarzalność pomiaru na przykładzie Labor Tech 1 PRO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *